Skip to main content

Sự kiện

nhiếp ảnh vận hành sản xuất

Talkshow 1

Trò chuyện cùng Nhật Linh về nhiếp ảnh sản phẩm

  • Thuộc khuôn khổ của Product Photography Internship
  • Khám phá sự khác biệt giữa chụp ảnh nghệ thuật và chụp ảnh sản phẩm
  • Hiểu thêm về đặc thù công việc chụp ảnh sản phẩm cho các thương hiệu thủ công
  • Hài hòa giữa gu thẩm mỹ cá nhân và yêu cầu từ chủ thương hiệu